۰۲۱۲۲۲۱۵۲۵۴-۵۵

بلاگ‌ها

GUTA
قصه آلمانی: در دریاچه
سطح A1

Sofia und Alexander sind Geschwister. / سوفیا و الکساندرا خواهر و برادر هستند

Sofia ist achtzehn und Alexander siebzehn Jahre alt. / سوفیا هجده ساله و الکساندرا هفده ساله است

Sie wohnen in einer Stadt in Norddeutschland. / آنها در شهری در شمال آلمان زندگی می کنند

Die Stadt ist sehr klein. Nur 5000 Menschen wohnen hier. / این شهر خیلی کوچک است. فقط 5000 نفر در آنجا زندگی میکنند

Manchmal ist es ein bisschen langweilig in der Stadt. / گاهی اوقات بسیار در شهر بودن خسته کننده می شود

Die Natur ist aber sehr schön. / اما (آنجا) طبیعت زیبایی دارد

In der Nähe gibt es einen Wald und einen See./ در نزدیکی آنجا یک جنگل و یک دریاچه وجود دارد

Heute ist Sonntag. Es ist 9:30 Uhr und Sofia sitzt in der Küche am Tisch. / امروز یکشنبه است. ساعت 9:30 است و سوفیا در آشپزخانه پشت میز نشسته است

Sie trinkt einen Tee und sieht aus dem Fenster. / او چایی مینوشد و از پنجره به بیرون نگاه میکند

Die Sonne scheint./ آفتاب میتابد

„Alex, das Wetter ist heute so schön. Wollen wir an den See fahren?“, fragt Sofia./ الکس، هوا امروز خیلی خوبه. دوست داری بریم دریاچه؟، سوفیا سوال کرد


ارسال دیدگاه