۰۲۱۲۲۲۱۵۲۵۴-۵۵

بلاگ‌ها

GUTA
یادگیری آرتیکل آلمانی

اولین گام ضروری برای یادگیری حروف تعریف مختلف این است که اطمینان حاصل کنید، اصول اساسی کلمات «de»،«die» یا «das» را درک می‌کنید. در زبان آلمانی، به هر اسم یک جنس – مذکر (männlich)، مونث (Weiblich)، و یا خنثی (sächlich) اختصاص داده شده است.

قبل از هر کاری، مهم است یاد بگیریم که کدام نسخه برای هر جنسیت استفاده می‌شود. برای اسم های مذکر، حرف تعریف «der» برای اسم‌های مونث از پیشوند «die» و حرف تعریف «das» برای اسم‌های خنثی استفاده می‌شود.

همچنین مهم است بدانیم که این کلمه است که جنسیت دارد، نه شخص، شی یا چیز، و این می‌تواند حدس زدن جنس هر کلمه را سخت کند. به عنوان مثال، کلمه آلمانی برای “sofa” کلمه خنثی معادل (das Sofa) است، در حالی که کلمه “couch” مونث است (die Couch)، با این حال هر دو آنها یک چیز را توصیف می‌کنند.

خوشبختانه، الگوهایی برای کمک به شما وجود دارد.

شاخص های عمومی برای تعیین جنسیت

اگر چه برخی از آلمانی زبانان اصرار دارند که شما باید جنسیت هر اسم را به طور جداگانه یاد بگیرید، برخی شاخص‌های کلیدی وجود دارد که می‌تواند کمک کننده باشد. گرچه ممكن است استثنائاتي وجود داشته باشد، به طور كلي ممكن است یک حدس خوب برای جنسيت بر اساس قسمت پایانی کلمه بدست دهد. این قواعد را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:

اگر اسم با حروف زیر به پایان برسد -or، -ling، -ig، -ner یا -smus، جنسیت آن مذکر است و باید با پیشوند «der» نوشته شود. به عنوان مثال، می‌توانید بگویید: der Generator ،der der Frühling ،der Honig ،der Rentner ,der Kapitalismus.

اگر یک اسم با پسوندهای زیر به پایان برسد  -ung، -ie، -i، -keit،، heit، schaft، -tät، -ik، یا -tion، یک اسم مونث است و باید با پیشوند «die» استفاده شود. به عنوان مثال، می‌توان گفت Zeitung، Die Komödie، Die Bäckerei، Die Tätigkeit، Die Schönheit، Die Mannschaftظ Die Universität ،Die Musik و Die Situation.

اگر یک اسم با پسوندهای -chen، -lein، -ment، -tum، -ma یا -um به پایان رسیده باشد، یک اسم خنثی است و باید با پیشوند «das» همراه باشد. به عنوان مثال، می توانید بگویید ddas Mädchen، das Fräulein، das Supplement، das Rittertum، das Schema و das as Museum.

بنابراین، اگر شما وقت خود را صرف حفظ یک نسخه از جفت «the» با هر کدام از این پسوندها کنید، با نگاهی متفاوت به کلمات نگاه خواهید کرد. این امر به شما کمک خواهد کرد که جنسیت فقط اسم هایی که ممکن است در طول تحصیلتان با آنها روبرو شوید را حدس بزنید.​


ارسال دیدگاه