۰۲۱۲۲۲۱۵۲۵۴-۵۵

دوره‌های آموزشی

دوره آنلاین

آمادگی آزمون B2

دوره ترم روز ساعت شروع وضعیت
آنلاین آمادگی آرمون B2 شنبه ها- چهارشنبه ها 18:45-20-15 16 خرداد کلیک ثبت نام

برای قبولی در امتحان B2 آلمانی و دریافت مدرک گوته و یا او اس د ÖSD، زبان آموزان بعد از اتمام سطح B2 میتوانند در دوره های آمادگی آزمون شرکت کنند. این دوره ها شامل موارد درسی زیر بوده و قبولی زبان آموزان در امتحانات بین المللی آلمانی را تضمین می نماید. این دوره در١٠ جلسه 180 دقیقه ای برای زبان آموزان برگزار خواهد شد.

موارد درسی دوره آمادگی آزمون B2 شامل موارد زیر است:

  • بررسی هر 4 مدول امتحانات بین المللی از نظر تعداد بخشهای مختلف هر مدول، تعداد سوالات، زمان در نظر گرفته شده برای هر سوال و ویژگیهای هر بخش از هر مدول امتحانات
  • نحوه پاسخ دادن به سوالات هر بخش از هر مدول
  • تکنیکهای مدیریت زمان در پاسخگویی به سوالات، مدیریت انتقال مطالب و پاسخگویی به سوالات نمره آور
  • تکنیک پاسخ به سوالات بخش درک مطلب (لزن)
  • بررسی نوشتن انواع ایمیلها و نامه ها و نکات گرامری نامه نوشتن
  • بررسی دقیق تر بخش مکالمه امتحانات بین المللی و تکنیکهای پاسخگویی و پرزنت کردن موضوعات
  • بررسی امتحانات سوالات چند سال اخیر امتحانات بین المللی و حل کردن نمونه سوالات
  • ارائه جزوه کلمات و جملات کلیدی برای استفاده در بخش نوشتن (شقایبن) و مکالمه (شپقشن)​